STREETS OF BROKEN LIGHTS – 7

Action/Mystery

(2006)

The united team of the homicide division consisting of the “old-timers” Volkov and Solovets and the new officers Kirill Porokhnya and Kolya the Samurai, under the leadership of Colonel Yershov, continue their offensive on Saint-Petersburg’s underworld.

Starring

Leonid Kuravlev, Aleksandr Polovtsev, Mihail Truhin, Evgeniy Dyatlov, Oskar Kuchera, Lera Kudryavtseva, Boris Cherdyntsev

Written by

E.Muton, B.Han, A.Hryakov, I.Gindin, A.Paygalik, R.Pavlushev, D.Kuznetsov, A.Kipnis, V.Miheev, V.Kushnir, V.Dyachenko, S. Dmitriev, D.Korotkov, A.Libenson, M.Han, R.Mustonen, D.Tolin, I.Churyumova, A.Ivanov, D.Rubin, A.umarkin, P.Zaharov, I. Svechenovskaya, S.Kuznetsov, E.Ostrovskiy, T.Melnikova

Camera

Maksim Voloh, Vladimir Vasilev, Dimitriy Mass

Music by

Lyubov Eltsova, Andrey Ivanov, Leonid Rezetdinov, Mihail Mokienko

Directed by

Aleksandr Rogojkin, Dmitrii Svetozarov, Kirill Kapica, Vitalii Aksenov, Igor' I.Kopylov, I.Moskvitin, A.Morozov, B.Gorlov, A.Krasavin, V. Nahabtsev, V.Aksenov, A.Vedernikov, V.Miheev, A.Lebedev, B. Gorolov, V.Furman

Production

“New Russian Serial”

Producer

Aleksandr Kapitsa, Andrey Kamorin

© 2018 by New Media Programming Ltd.